Kim Ji Young

Kim Ji Young

Sinh nhật: 07/09/1974
Quê quán: Chung Cheong
Tiểu sử: Kim Ji Young đạt được giải thưởn "Best Supporting Actress" tronng bộ phim "Forever the Moment". Kim Ji Young đã nhiều lần đảm nhiệm các vai chính trong các bộ phim như My Lovely Fool (2006), Two Wives (2009), All About Marriage (2010) và Touch (2012)

Phim truyền hình

Everybody, Kimchi! (MBC, 2014)
First Birthday (KBS2, 2014)
May Queen (MBC, 2012)
Please Marry Me (KBS2, 2010)
Two Wives (SBS, 2009)
My Lovely Fool (SBS, 2006)
Love Can't Wait (MBC, 2006)
Beijing My Love (KBS2, 2004)
Old Miss Diary (KBS2, 2004)
Swan Lake (MBC, 2003)
Present (MBC, 2002)
Everyday With You (MBC, 2001)
Cool (KBS2, 2001)
Mothers and Sisters (MBC, 2000)
Loving You (MBC, 1999)
Tomato (SBS, 1999)
Humaneness (KBS2, 1999)
People's House (KBS1, 1999)
Love and Success (MBC, 1998)
Barefoot Run (MBC, 1998)
You and I (MBC, 1997)
Medical Brothers (MBC, 1997)
A Faraway Nation (KBS2, 1996)
Yes Sir (KBS2, 1996)

Phim điện ảnh

Forever the Moment (2008)
Old Miss Diary (2006)
Innocent Steps (2005)
Wet Dreams 2 (2004)
Happy Ero Christmas (2003)

Giải thưởng

2010 KBS Drama Awards: Excellence Award, Serial Drama - Actress (Please Marry Me)
29th Blue Dragon Film Awards: Best Supporting Actress for "Forever the Moment" (2008)