Kim Joo Hyuk

Kim Joo Hyuk

Sinh nhật: 03/10/1972
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Kim Joo Hyuk là nam diễn viên gạo cội của Hàn Quốc, và hiện ông đang là một trong những thành viên cô định của chương trình truyền hình tạp kĩ nổi tiếng của Hàn Quốc - 2 Days 1 Night

Kim Joo Hyuk là nam diễn viên gạo cội của Hàn Quốc, và hiện ông đang là một trong những thành viên cô định của chương trình truyền hình tạp kĩ nổi tiếng của Hàn Quốc - 2 Days 1 Night