Kim Min Jung

Kim Min Jung

Sinh nhật: 30/07/1982
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Kim Min Jung lần đầu tiên diễn xuất vào năm 1988 khi cô mới 16 tuổi. Cô bắt đầu đóng những vai chính trong nhiều phim truyền hình trong vai trò là nhân vật khi còn nhỏ. Khi lớn lên, cô là một trong số ít diễn viên thành công khi chuyển sang nhân vật trưởng thành. Một số phim khá nổi bật của cô gồm có Ireland, Fashion 70's, New Heart, Strike Love, và The Thorn Birds. Cô cũng góp mặt cho một số phim điện ảnh Flying Boys, Forbidden Quest, và The Scam.

Kim Min Jung lần đầu tiên diễn xuất vào năm 1988 khi cô mới 16 tuổi. Cô bắt đầu đóng những vai chính trong nhiều phim truyền hình trong vai trò là nhân vật khi còn nhỏ. Khi lớn lên, cô là một trong số ít diễn viên thành công khi chuyển sang nhân vật trưởng thành. Một số phim khá nổi bật của cô gồm có  Ireland, Fashion 70's, New Heart, Strike Love, và The Thorn Birds. Cô cũng góp mặt cho một số phim điện ảnh Flying Boys, Forbidden Quest, và The Scam.

Films

2013: Queen of the Night
2012: Return of the Mafia
2009: The Scam
2006: Forbidden Quest
2004: Flying Boys
2003: Project X
2002: L'abri: Bus Stop
1998: Zzang
1995: 지금은 순찰중
1993: Kid Cop
1992: Come Back, Frog Boys
1989: Samtos and Dori with Braids

Television series

2014: Gap-dong (tvN)
2012: The 3rd Hospital (tvN)
2011: The Thorn Birds (KBS2)
2009: Strike Love (MBC)
2007: New Heart (MBC)
2006: Stranger Than Paradise (SBS)
2005: Fashion 70's (SBS)
2004: Ireland (MBC)
2003: Land of Wine (SBS)
2002: The Thought of Wearing Rubber Shoes Backwards(MBC)
2002: Rival (SBS)
2002: Sidestreet People (KBS)
2001: Mina (KBS2)
2000: She's the One (KBS)
2000: Medical Center (SBS)
2000: The Unstoppables (SBS)
2000: Bad Boys (MBC)
1999: Invitation (KBS)
1999: I'm Still Loving You (MBC)
1999: KAIST (SBS)
1999: Nice Girls (KBS)
1998: Sunflower (MBC)
1998: See and See Again (MBC)
1998: The King and the Queen (KBS)
1998: MBC Best Theater: 설사약 권하는 사회 (MBC)
1997: Yesterday (MBC)
1997: Wedding Dress (KBS)
1997: 70-minute Drama: Isle (SBS)
1997: 70-minute Drama: Baby Blues Parenting Diary (SBS)
1997: 70-minute Drama: Baby Blues Fetal Diary (SBS)
1997: Drama City: There's Still Time to Love (KBS2)
1996: Start (KBS)
1996: Jo Gwang-jo (KBS)
1996: Princess Deok-hye (MBC)
1996: 생명 (MBC)
1995: Adolescence 2 (MBC)
1995: Jang Nok-su (KBS)
1994: Stranger in Paradise (MBC)
1992: Women's Theater: Shaking Distance (SBS)
1991: Flower That Never Wilts (KBS)
1990: Bizarre Family, Bizarre School (MBC)
1988: MBC Best Theater:Widow (MBC)

Variety shows

2012: The Duet (MBN)
2002: Music Bank (KBS2)
Kiss Kiss Kiss: What Children Like (MBC)

TIN LIÊN QUAN