Kim Myung Min

Kim Myung Min

Sinh nhật: 08/10/1972
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Kim Myung Min được mệnh danh là ông hoàng màn ảnh Hàn vào những năm 2000 qua những dự án truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Immortal Admiral Yi Sun SHin, White Tower, Beethoven Virus và Six Flying Dragons

Kim Myung Min được mệnh danh là ông hoàng màn ảnh Hàn vào những năm 2000 qua những dự án truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Immortal Admiral Yi Sun SHin, White Tower, Beethoven Virus và Six Flying Dragons