Kim Rae Won

Kim Rae Won

Sinh nhật: 19/03/1981
Quê quán: Hàn Quốc
Tiểu sử: Kim Rae Won là một diễn viên Hàn Quốc. Anh trở nên nổi tiếng qua bộ phim hài lãng mạn năm 2003 Rooftop Room Cat, và cũng được biết đến qua vai chính trong bộ phim My Little Bride (2004), Love Story in Harvard (2004), và Gourmet (2008).

Kim Rae Won là một diễn viên Hàn Quốc. Anh trở nên nổi tiếng qua bộ phim hài lãng mạn năm 2003 Rooftop Room Cat, và cũng được biết đến qua vai chính trong bộ phim My Little Bride (2004), Love Story in Harvard (2004), và Gourmet (2008).

TV Shows

A Thousand Days' Promise (SBS, 2011)
Gourmet (SBS, 2008)
What Star Did You Come From (MBC, 2006)
Love Story in Harvard (SBS, 2004)
Say You Love Me (MBC, 2004)
Attic Cat (MBC, 2003)
Snowman (MBC, 2003)
My Love Patzzi (MBC, 2002)
Wuri's Family (MBC, 2001)
Life is Beautiful (KBS2, 2001)
The Thief's Daughter (SBS, 2000)
Soonpoong Clinic (SBS, 1998)
MBC Best Theater Her Flower Pot NO. 1 (MBC, 1998)
School 2 (KBS2, 1999)
Half of You (MBC, 1997)

Movies

Insadong Scandal (2009)
Miracle (2007)
Sunflower (2006)
Mr. Socrates (2005)
My Little Bride (2004)
...ing (2003)
2424 (2002)
Plum Blossom (2000)
Harpy (2000)
Scent of a Man (1998)

Recognitions

2011 SBS Drama Awards: Top Excellence Award for Special Production, Actor (A Thousand Days' Promise)
2011 SBS Drama Awards: Top Ten Stars Award (A Thousand Days' Promise)
2008 2nd Korea Drama Awards: Best Actor (Gourmet)
2005 41st Baeksang Arts Awards: Popularity Award (Love Story in Harvard)
2004 SBS Drama Awards: Popularity Award (Love Story in Harvard)
2004 SBS Drama Awards: Top Ten Stars Award (Love Story in Harvard)
2004 41st Daejong Film Awards: Best New Actor Award ("My Little Bride")
2003 20th Korea Best Dresser Award
2003 1st Andre Kim Awards: Best Star Award
2003 WuSan MBC: Best Actor Award (Attic Cat)
2003 MBC Drama Awards: Best Actor Award (Attic Cat)
2003 MBC Drama Awards: Popularity Award (Attic Cat)
2000 21st Blue Dragon Awards: Best New Actor Award ("Plum Blossom")
1999 KBS Drama Awards: Teen Award for a Newcomer (School 2)

TIN LIÊN QUAN