Kim Sang Kyung

Kim Sang Kyung

Sinh nhật: 01/06/1972
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Được biết đến sau vai diễn chính trong bộ phim "Memories Of Murder" năm 2003. Hai bộ phim anh tham gia do đạo diễn Hong Sang Soo thực hiện "Tale Of Cinema" (2005) và "Ha Ha Ha" (2010) đều được đề cử ở Liên Hoan Phim Cannes.

TV Shows
What Happens to My Family? (KBS2, 2014)
White Christmas (KBS2, 2011)
Call of the Country (KBS2, 2010)
Dae Wang Sejong (KBS1, 2008)
Lawyers (MBC, 2005)
New Human Market (SBS, 2004)
Hong Guk Young (MBC, 2001)
Snowflakes (KBS2, 2000)
Medical Center (SBS, 2000)
SWAT Police (SBS, 2000)
Days of Delight (MBC, 1999)
Invitation (KBS2, 1999)
Last War (MBC, 1999)
The Boss (MBC, 1999)
Advocate (MBC, 1998)
Love and Success (MBC, 1998)

Movies
May 18 (2007)
The World of Silence (2006)
Tale of Cinema (2005)
How to Keep My Love (2004)
Memories of Murder (2003)
On the Occasion of Remembering the Turning Gate (2001)