Lee Chun Hee

Lee Chun Hee

Sinh nhật: 19/02/1979
Quê quán: Hàn Quốc
Tiểu sử: Lee Chun-hee là 1 diễn viên Hàn Quốc.Vai diễn đầu tiên của anh là trong bộ phim A Good Lawyer's Wife vào năm 2003 và kể từ đó anh đã đóng vai chính trong một số màn ảnh lớn như The Aggressives (2005), Three Fellas (hay Bar Legend, 2006), Humming (2008), Beautiful (2008), và Barbie (2012). Anh cũng xuất hiện ở 1 số màn ảnh nhỏ như Conspiracy in the Court (2007), Smile, You (2010), Gloria (2010), Take Care of Us, Captain (2012), the sitcom One Thousandth Man (2012), và Dating Agency: Cyrano (2013).