Lee Jin Wook

Lee Jin Wook

Sinh nhật: 16/09/1981
Quê quán: Hàn Quốc
Tiểu sử: Lee JinWook học về nghiên cứu công nghệ môi trường tại Đại học Cheongju và sau đó anh đã bỏ để theo đuổi nghiệp diễn. Anh bắt đầu sự nghiệp giải trí của mình như là người mậ cho Panasonic trong năm 2003, sau đó xuất hiện lần đầu trong bộ phim My New Boyfriend. Và xuất hiện trong 1 số phim truyền hình, cụ thể là: Alone in Love, Smile Again, Air City, Formidable Rivals, Glass Castle.

Lee JinWook học về nghiên cứu công nghệ môi trường tại Đại học Cheongju và sau đó anh đã bỏ để theo đuổi nghiệp diễn. Anh bắt đầu sự nghiệp giải trí của mình như là người mậ cho Panasonic trong năm 2003, sau đó xuất hiện lần đầu trong bộ phim My New Boyfriend. Và xuất hiện trong 1 số phim truyền hình, cụ thể là:  Alone in Love, Smile Again, Air City,  Formidable Rivals, Glass Castle.

Television series

Resurrection (KBS2, 2005)
MBC Best Theater "Bad Girl" (MBC, 2005)
Someday (OCN, 2006)
Smile Again (SBS, 2006)
Alone in Love (SBS, 2006)
Air City (MBC, 2007)
Glass Castle (SBS, 2008)
Formidable Rivals (KBS2, 2008)
Before and After: Plastic Surgery Clinic (MBC, 2008)
The Road Home (KBS1, 2009) (cameo, ep 21-22)
Myung-wol the Spy (KBS2, 2011)
I Need Romance 2012 (tvN, 2012)
Nine: Nine Time Travels (tvN, 2013)
The Three Musketeers (tvN, 2014)

Film

My New Boyfriend (short film, 2004)
Miss Granny (2014)
The Target (2014)

Variety show

My Style Road (OnStyle, 2008)
Family Outing (SBS, 2008) (guest, ep 11-12)
Strong Heart (SBS, 2012) (guest, ep 125-126)

Music video

Jung Jae-hyung - "In Case of My Love" (2002)
Lim Hyung-joo - "Misty Moon" (2004)
Ahn Jae-wook - "Doo roo roo" (2005)
Kim Dong-ryool - "Grabber" (2007)