Lee Seo Jin

Lee Seo Jin

Sinh nhật: 30/01/1971
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Lee Seo Jin khởi nghiệp diễn xuất vào năm 1999 trong bộ phim truyền hình House Above the Waves. Sau một vài vai phụ trên truyền hình, anh trở nên nổi tiếng trong bộ phim 2003 Damo, tiếp theo là bộ phim truyền hình hiện đại Phoenix vào năm 2004. Sau đó anh đã lấn sang màn ảnh lớn đầu tiên của mình trong bộ phim bom tấn 2005 Shadowless Sword.

Lee Seo Jin khởi nghiệp diễn xuất vào năm 1999 trong bộ phim truyền hình House Above the Waves. Sau một vài vai phụ trên truyền hình, anh trở nên nổi tiếng trong bộ phim 2003 Damo, tiếp theo là bộ phim truyền hình hiện đại Phoenix vào năm 2004. Sau đó anh đã lấn sang màn ảnh lớn đầu tiên của mình trong bộ phim bom tấn 2005 Shadowless Sword.

Tuy nhiên, anh trở nên nổi tiếng với nhân vật lịch sử Hàn Quốc vua Jeongjo của Joseon trong Yi San (2007), và Gyebaek (2011).

Anh đã tham gia

Phim truyền hình

House Above the Waves (SBS, 1999)
Wang Cho (The Boss) (MBC, 1999)
Her House (MBC, 2001)
Sunday Best "A Good Man, Lee Young-woo" (KBS, 2001)
New Nonstop "찍고 또 찍고" (MBC, 2001) (guest appearance)
Since We Met (MBC, 2002)
Shoot for the Stars (SBS, 2002)
Damo (MBC, 2003)
Phoenix (MBC, 2004)
Freeze (CGV, 2006)
Lovers (SBS, 2006)
Yi San (MBC, 2007)
On Air (SBS, 2008) (cameo, ep 9)
Soul (MBC, 2009)
Gyebaek (MBC, 2011)
Wonderful Days (KBS2, 2014)

Film

Ghost Taxi (2000)
I Love You (2001)
Shadowless Sword (2005)

Show thực tế

Grandpas Over Flowers (tvN, 2013-2014)

Music video

Forever (SKY, 1999)
Goodbye (Jung Jae-wook, 2001)
Where Are You? (Yim Jae-beom for Ditto 3 compilation album, 2004)

Nhạc kịch

Shakespearean Love Method (2000)

Giải thưởng

2001 MBC Drama Awards: Best New Actor (Her House)
2003 MBC Drama Awards: Best Couple Award with Ha Ji-won (Damo)
2003 MBC Drama Awards: Excellence Award, Actor (Damo)
2004 MBC Drama Awards: Best Couple Award with Lee Eun-joo (Phoenix)
2004 MBC Drama Awards: Top Excellence Award, Actor (Phoenix)
2006 SBS Drama Awards: Top 10 Stars (Lovers)
2006 SBS Drama Awards: Popularity Award (Lovers)
2007 MBC Drama Awards: Top Excellence Award, Actor (Yi San)