Lee Tae Im

Lee Tae Im

Sinh nhật: 02/09/1986
Quê quán: Ulsan
Tiểu sử: Lee Tae Im là nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô là người đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim truyền hình ăn kháhc Don't Heasitate và tham gia dưới vai trò các tuyến nhân vật phụ trong Days Of Wrath (2013) và For The Emperor (2014)

Lee Tae Im là nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô là người đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim truyền hình ăn kháhc Don't Heasitate và tham gia dưới vai trò các tuyến nhân vật phụ trong Days Of Wrath (2013) và For The Emperor (2014)