Liêu Bích Nhi

Liêu Bích Nhi

Sinh nhật: 06/01/1979
Quê quán: Canada
Tiểu sử: Liêu Bích Nhi (Bernice Liu, 廖碧兒) năm 2000 đoạt giải hoa hậu Hoa kiều tại Vancouver, sau đó cô lại đoạt giải hoa hậu Hoa kiều Quốc Tế, từng là hoa đán của đài TVB. Năm 2011 cô rời TVB, gia nhập công ty Media Quiz.