Lôi Giai Âm

Lôi Giai Âm

Sinh nhật: 29/08/1983
Quê quán: Liêu Ninh
Tiểu sử: Lôi Giai Âm là nam diễn viên Trung Quốc nổi lên khi tham gia Đỗ Lạp Lạp Thăng Chức Ký, Bạch Lột Nguyên, Nửa Đời Trước Của Tôi...

雷佳音