Lương Liệt Duy

Lương Liệt Duy

Sinh nhật: 26/03/1979
Quê quán: Hong Kong
Tiểu sử: Lương Liệt Duy (Oscar Leung, 梁烈唯) là nghệ sĩ thuộc đài truyền hình TVB, Hong Kong. Năm 2012 anh nhận giải TVB Award Nam nghệ sĩ tiến bộ vượt bậc