Lý Lan Địch

Lý Lan Địch

Sinh nhật: 02/09/1999
Quê quán: Bắc Kinh
Tiểu sử: Lý Lan Địch từng là nữ diễn viên nhí của Trung Quốc. Cô từng tham gia Phú Xuân Sơn Cư Đồ, Pháp Sư Vô Tâm 2, Bí Quả...

李兰迪