Lý Thấm

Lý Thấm

Sinh nhật: 27/09/1990
Quê quán: Giang Tô
Tiểu sử: Lý Thấm là nữ diễn viên Trung Quốc nổi lên từ vai Tiết Bảo Thoa thời niên thiếu trong Tân Hồng Lâu Mộng. Cô từng tham gia Kiến Đảng Vĩ Nghiệp, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Bạch Lộc Nguyên, Sở Kiều Truyện, Hoàng Tử Sói...

李沁

TIN LIÊN QUAN