Lý Thi Vận

Lý Thi Vận

Sinh nhật: 12/02/1981
Quê quán: Canada
Tiểu sử: Lý Thi Vận (Selena Lee, 李詩韻) là diễn viên và người dẫn chương trình tại Hong Kong. Cô là nghệ sĩ thuộc đài TVB