Lý Tử Phong

Lý Tử Phong

Sinh nhật: 06/12/1986
Quê quán: Hồ Nam
Tiểu sử: Lý Tử Phong nổi lên khi trở thành quán quân trong cuộc thi người mẫu. Anh cũng tham gia khá nhiều bộ phim như Đỗ Lạp Lạp Thăng Chức Ký, Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Vẫn Cứ Thích Em...

李子峰