Lý Y Hiểu

Lý Y Hiểu

Sinh nhật: 02/02/1983
Quê quán: Liêu Trữ
Tiểu sử: Lý Y Hiểu tên thật là Lý Thước, cô là dân tộc Mãn và từng tốt nghiệp học viện hí khúc Trung Quốc. Hiện tại cô đang là diễn viên của đoàn văn công bộ chính trị không quân.

李依晓