Mã Quốc Minh

Mã Quốc Minh

Sinh nhật: 13/02/1974
Quê quán: Hong Kong
Tiểu sử: Mã Quốc Minh (Kenneth Ma, 马国明) là nam diễn viên Hong Kong, hiện anh thuộc đài TVB. Kenneth là nghệ sĩ xuất thạn từ lớp đào tạo thứ 14 của TVB, bắt đầu diễn xuất từ các vai quần chúng, cho đến vai phụ rồi được lăng xê thành 1 trong 4 thành viên S4 trong phim Bao La Vùng Trời. Sau đó trong phim Quy Luật Sống Còn 2 anh được đóng vai chính lần đầu tiên. Hiện nay anh đứng trong hàng ngũ các tiểu sinh chủ lực của TVB.