Malin Akerman

Malin Akerman

Sinh nhật: 05/12/1978
Quê quán: Thụy Điển