Michelle Rodriguez

Michelle Rodriguez

Sinh nhật: 12/07/1978
Quê quán: San Antonio, Texas, Hoa Kỳ
Tiểu sử: Mayte Michelle Rodríguez, thường chỉ gọi là Michelle Rodriguez, là một diễn viên, nhà viết kịch bản phim và người chỉnh nhạc. Vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Rodriguez là trong bộ phim độc lập Girlfight.