Ngạn Hi

Ngạn Hi

Sinh nhật: 17/02/1996
Quê quán: Sơn Đông
Tiểu sử: Ngạn Hi gia nhập ngành giải trí với tác phẩm đầu tay Minh Tinh Chí Nguyện. Anh Từng tham gia Hiên Viên Kiếm chi Hán Chi Vân, Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán...

彦希