Oh Yeon Soo

Oh Yeon Soo

Sinh nhật: 27/10/1971
Quê quán: Hàn Quốc
Tiểu sử: Oh Yeon Soo xuất hiện lần đầu vào năm 1989 trong một loạt các diễn viên thông qua một buổi thử giọng của đài truyền hình MBC, và cô nhanh chóng nổi tiếng cho hình ảnh ngây thơ của mình. Cô đã tham gia nhiều bộ phim như A Second Proposal, The Queen Returns, Jumong, và Gyebaek. Nhưng Oh trở nên nổi tiếng với vai diễn đáng nhớ trong La Dolce Vita, và Bad Guy.

Oh Yeon Soo xuất hiện lần đầu vào năm 1989 trong một loạt các diễn viên thông qua một buổi thử giọng của đài truyền hình MBC, và cô nhanh chóng nổi tiếng cho hình ảnh ngây thơ của mình. Cô đã tham gia nhiều bộ phim như A Second Proposal, The Queen Returns, Jumong, và Gyebaek. Nhưng Oh trở nên nổi tiếng với vai diễn đáng nhớ trong La Dolce Vita, và Bad Guy.

Các phim đã tham gia

Television series

Triangle (MBC / 2014)
Iris II: New Generation (KBS2 / 2013)
Gyebaek (MBC / 2011)
Bad Guy (SBS / 2010)
The Queen Returns (KBS2 / 2009)
La Dolce Vita (MBC / 2008)
Jumong (MBC / 2006)
A Farewell to Sorrow (KBS2 / 2005)
A Second Proposal (KBS2 / 2004)
Snowman (MBC / 2003)
Hard Love (KBS2 / 2002)
Law of Marriage (MBC / 2001)
Woman on Top (SBS / 1999)
Love and Success (MBC / 1998)
Shoot Toward Tomorrow (MBC, 1998)
Revenge and Passion (MBC / 1997)
Mother's Flag (SBS / 1996)
Mangang (SBS / 1996)
War and Love (MBC / 1995)
The Man Worries Me (KBS / 1994)
Endure Sunday (KBS2 / 1993)
Sons and Daughters (MBC / 1992)
Eyes of Dawn (MBC / 1991)

Film

South Bound (2013)
The Happenings (1998)
Firebird (1997)
Piano in Winter (1995)
Rules of the Game (1994)
General's Son III (1992)
Women Upstairs, Men Downstairs (1992)

Awards

2010 3rd Style Icon Awards: Fashionista
2006 MBC Drama Awards: Special Award, Actress in a Large-scale Historical Drama (Jumong)
2004 KBS Drama Awards: Top Excellence Award, Actress (A Second Proposal)
2003 37th Taxpayer's Day: Presidential Citation
1998 MBC Drama Awards: Top Excellence Award, Actress
1993 29th Baeksang Arts Awards: Best New Actress (General's Son III)
1992 13th Blue Dragon Film Awards: Best New Actress (General's Son III)
1992 3rd Chunsa Film Art Awards: Best New Actress (Women Upstairs, Men Downstairs)
1990 MBC Entertainment Awards: Best New Actress