Rachel McAdams

Rachel McAdams

Sinh nhật: 17/11/1978
Quê quán: London, Canada
Tiểu sử: Rachel Anne McAdams là một nữ diễn viên người Canada. Cô từng được đề cử hai giải Sao Thổ cho Nữ diễn viên chính và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Rachel Anne McAdams (sinh ngày 17 tháng 11 năm 1978) là một nữ diễn viên người Canada. Cô từng được đề cử hai giải Sao Thổcho Nữ diễn viên chính và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô được biết đến nhiều qua những vai diễn trong phim Mean Girls, The Notebook, The Time Traveler's Wife, Sherlock Holmes và The Vow.