Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

Sinh nhật: 23/10/1976
Quê quán: Vancouver, Canada
Tiểu sử: Ryan Reynolds sinh ngày 23 tháng 10 năm 1976 tại Vancouver, British Columbia, Canada và là con trai út trong gia đình có bốn anh chị em. Bố anh là Jim một người buôn bán thực phẩm, mẹ anh là Tammy là một nhân viên cửa hàng bán lẻ. Từ năm 1991-93 anh tham gia bộ phim Hillside (1990) cùng với các diễn viên nổi tiếng của Canada.

Ryan Reynolds sinh ngày 23 tháng 10 năm 1976 tại Vancouver, British Columbia, Canada và là con trai út trong gia đình có bốn anh chị em. Bố anh là Jim một người buôn bán thực phẩm, mẹ anh là Tammy là một nhân viên cửa hàng bán lẻ. Từ năm 1991-93 anh tham gia bộ phim Hillside (1990) cùng với các diễn viên nổi tiếng của Canada.

TIN LIÊN QUAN