Song Kang Ho

Song Kang Ho

Sinh nhật: 17/01/1967
Quê quán: GyeongSang
Tiểu sử: Song KangHo chưa bao giờ được đào tạo chuyên nghiệp là một diễn viên, bắt đầu sự nghiệp của mình trong nhóm hát sau khi tốt nghiệp Trung học Gimhae. Sau khi nhận được một mức độ phát sóng từ trường đại học Kyungsang, anh gia nhập vào nhà hát có sức ảnh hưởng Kee Kuk-seo. Anh đã ra mắt sân khấu của mình vào năm 1991, trong vở kịch Dongseung. Mặc dù thường xuyên tiếp cận những hành động trong các bộ phim, anh luôn từ chối cơ hội cho đến khi tham gia một vai diễn nhỏ trong The Day a Pig Fell into the Well (1996).

Song KangHo chưa bao giờ được đào tạo chuyên nghiệp là một diễn viên, bắt đầu sự nghiệp của mình trong nhóm hát sau khi tốt nghiệp Trung học Gimhae. Sau khi nhận được một mức độ phát sóng từ trường đại học Kyungsang, anh gia nhập vào nhà hát có sức ảnh hưởng Kee Kuk-seo. Anh đã ra mắt sân khấu của mình vào năm 1991, trong vở kịch Dongseung. Mặc dù thường xuyên tiếp cận những hành động trong các bộ phim, anh luôn từ chối cơ hội cho đến khi tham gia một vai diễn nhỏ trong The Day a Pig Fell into the Well (1996).