Tào Bỉnh Côn

Tào Bỉnh Côn

Sinh nhật: 25/03/1983
Quê quán: Bắc Kinh
Tiểu sử: Tào Bỉnh Côn là nam diễn viên tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh. Anh nổi lên khi thủ vai Tạ Nhược Lâm trong Tiềm Phục.

曹炳琨