Trần Kiến Bân

Trần Kiến Bân

Sinh nhật: 27/06/1970
Quê quán: Tân Cương
Tiểu sử: Trần Kiến Bân là nam diễn viên, đạo diễn của Trung Quốc. Năm 2010, anh nhận được sự chú ý của quốc tế khi vào vai Tào Tháo trong Tân Tam Quốc và gây được tiếng vang lớn khi vào vai Ung Chính trong Chân Hoàn Truyện.

陈建斌