Trần Tường

Trần Tường

Sinh nhật: 13/12/1989
Quê quán: Cam Túc
Tiểu sử: Trần Tường là nam ca sĩ diễn viên nổi lên khi tham gia chương trình Khoái Hoạt Nam Thanh. Anh được chú ý khi thủ thủ vai Lục Triển Nguyên trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp.

陈翔