Trương Bân Bân

Trương Bân Bân

Sinh nhật: 19/01/1993
Quê quán: Giang Tô
Tiểu sử: Trương Bân Bân là nam diễn viên Trung Quốc nổi lên từ các tác phẩm thần tượng như Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa...

张彬彬

TIN LIÊN QUAN