Trương Đan Phong

Trương Đan Phong

Sinh nhật: 01/04/1981
Quê quán: Cáp Nhĩ Tân
Tiểu sử: Trương Đan Phong là nam diễn viên đại lục tốt nghiệp từ học viện hí kịch Trung Ương. Anh từng tham gia Tân Hoàn Châu Cách Cách, Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Hoa Thiên Cốt...

张丹峰