Trương Hiếu Toàn

Trương Hiếu Toàn

Sinh nhật: 28/12/1983
Quê quán: Đài Bắc
Tiểu sử: Trương Hiếu Toàn là nam diễn viên Đài Loan nổi lên với vai trò là người mẫy quảng cáo. Anh từng tham gia Thịnh Hạ Quan Niên, Bạn Trai Bạn Gái, Kiện Vong Thôn...

张孝全