Trương Minh Ân

Trương Minh Ân

Sinh nhật: 06/05/1995
Quê quán: Hắc Long Giang
Tiểu sử: Trương Minh Ân là nam diễn viên Trung Quốc nổi lên từ vai sĩ quan Trương trong Lão Cửu Môn.

张铭恩

Gửi bình luận

ẢNH CỦA Trương Minh Ân

PHIM LIÊN QUAN