Trương Nhất Sơn

Trương Nhất Sơn

Sinh nhật: 05/05/1992
Quê quán: Bắc Kinh
Tiểu sử: Trương Nhất Sơn xuất thân là diễn viên nhí và được xếp vào hàng sao thực lực của Trung Quốc. Anh nổi lên khi tham gia bộ phim Nhà Có Con Trai Con Gái.

张一山