Trương Nhược Quân

Trương Nhược Quân

Sinh nhật: 24/08/1988
Quê quán: Bắc Kinh
Tiểu sử: Trương Nhược Quân là nam diễn viên của Trung Quốc. Anh gia nhập ngành giải trí từ năm 2004 và bắt đầu nổi tiếng khi tham gia Hắc Hồ.

张若昀