Trương Triết Hãn

Trương Triết Hãn

Sinh nhật: 11/05/1991
Quê quán: Giang Tây
Tiểu sử: Trương Triết Hãn gia nhập ngành giải trí với vai diễn đầu tay Hạ Dự Hi trong Làm Sao Để Yêu Em. Anh được chú ý khi tham gia bộ phim Vân Trung Ca, Cung Tỏa Liên Thành, Thần Điêu Hiệp Lữ, Lang Gia Bảng...

张哲瀚