Trương Túc

Trương Túc

Sinh nhật: 24/09/1987
Quê quán: An Huy
Tiểu sử: Trương Túc tên thật là Trương Chính. Anh từng tham gia Nhật Ký Tướng Quân, Sưu Thần Ký, Gió Lửa Lương Sơn...

张粟

Gửi bình luận

ẢNH CỦA Trương Túc

PHIM LIÊN QUAN