Tưởng Mộng Tiệp

Tưởng Mộng Tiệp

Sinh nhật: 07/12/1989
Quê quán: An Huy
Tiểu sử: Tưởng Mộng Tiệp tốt nghiệp từ học viện vũ đạo Bắc Kinh và nổi lên khi được chọn làm Đại Ngọc trong Tân Hồng Lâu Mộng.

蒋梦婕