Viên Tuyền

Viên Tuyền

Sinh nhật: 16/10/1977
Quê quán: Hồ Bắc
Tiểu sử: Viên Tuyền tốt nghiệp từ học viện hí kịch trung ương. Cô nổi lên khi vào vai Tiểu Xuân trong Cuồng Tưởng Mùa Xuân. Đồng thời Viên Tuyền cũng là nữ ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Chồng cô là nam diễn viên Hạ Vũ.

袁泉