Yến Tử Đông

Yến Tử Đông

Sinh nhật: 10/12/1994
Quê quán: Thẩm Dương
Tiểu sử: Yến Tử Đông là nam diễn viên Trung Quốc nổi lên khi tham gia bộ phim đồng tính Thức Nhữ Bất Thức Đinh và Du Thử Nhất Sinh. Anh cũng tham gia các bộ phim mạng như Đại Thoại Tây Du Yêu Em Một Vạn Năm, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài...

晏紫东