Yoon Jung Hee

Yoon Jung Hee

Sinh nhật: 21/12/1980
Quê quán: GyeongGi
Tiểu sử: Yoon Jung Hee là diễn viên Hàn Quốc. Cô đại diện cho tỉnh GyeongGi tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hàn Quốc năm 2000, sau đó cô sống rất khó khăn trong nhiều năm và cố gắng tìm một vai diễn cho mình. Năm 2005, cô đã có một bước đột phá trong bộ phim Dear Heaven, tiếp đó là nhiều vai diễn chính khác bao gồm Blissful Woman (2007), Family's Honor (2008), và bộ phim kinh dị Death Bell (2008).

Yoon Jung Hee là diễn viên Hàn Quốc. Cô đại diện cho tỉnh GyeongGi tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hàn Quốc năm 2000, sau đó cô sống rất khó khăn trong nhiều năm và cố gắng tìm một vai diễn cho mình. Năm 2005, cô đã có một bước đột phá trong bộ phim Dear Heaven, tiếp đó là nhiều vai diễn chính khác bao gồm Blissful Woman (2007), Family's Honor (2008), và bộ phim kinh dị Death Bell (2008). 

TV Shows

Firstborn (JTBC, 2013)
Tasty Life (SBS, 2012)
Smile, Mom (SBS, 2010)
Family's Honor (SBS, 2008)
Blissful Woman (KBS2, 2007)
Dear Heaven (SBS, 2005)

Movies

My Love, My Bride (2014)
Gosa (2008)

Recognitions

2009 SBS Drama Awards: PD Award (Family's Honor)
2007 KBS Drama Awards: Excellence Award (Blissful Woman)
2005 SBS Drama Awards: New Star Award (Dear Heaven)