x

Đăng nhập

Comming soon...

Bé Gia Bảo

Bé Gia Bảo: Những ngôi sao nhí khóc như mưa, thậm chí là giận lẫy trước cửa rạp vì không được xem phim mình đóng, lý do là bởi những bộ phim này đều được dán nhãn C13, C16.