x

Đăng nhập

Comming soon...

Dụ Khả Hân

Dụ Khả Hân: Bên cạnh bà xã Chu Lệ Thiên hiện tại thì Dụ Khả Hân từng là bạn gái hiếm hoi được Lưu Đức Hoa công khai thừa nhận.