x

Đăng nhập

Comming soon...

Hạnh Phúc Máu

Hạnh Phúc Máu: Tác phẩm điện ảnh của Dược sĩ Tiến có nhiều cái đáng khen, nhưng cũng không thiếu những điểm hạn chế mà tôi khó có thể chấp nhận được.