x

Đăng nhập

Comming soon...

Heartbeat Broadcasting Accident

Heartbeat Broadcasting Accident: Lee Hyun Joo, cựu idol của nhóm nhạc nữ APRIL mới đây đã xác nhận tham gia vai thứ chính trong một web drama Heartbeat Broadcasting Accident.