x

Đăng nhập

Comming soon...

Jumanji: Welcome To The Jungle (Trò Chơi Kỳ Ảo)

Jumanji: Welcome To The Jungle (Trò Chơi Kỳ Ảo): Theo như những gì trailer mô tả, mình nghĩ cốt truyện ban đầu sẽ như thế này. Leio (Cự Đà Triệu Baht) lấy bối cảnh tại vùng hoang mạc Thung Tawanyaeng