x

Đăng nhập

Comming soon...

Kasim Hoàng Vũ

Kasim Hoàng Vũ: Sau khi gây được tiếng vang với cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, Kasim Hoàng Vũ đã sang Mỹ sống một cuộc sống mới.