x

Đăng nhập

Comming soon...

Khắc Tinh Của Quỷ

Khắc Tinh Của Quỷ: Khắc Tinh Của Quỷ chẳng khác những tác phẩm kinh dị rập khuôn từ những năm 2000 với cốt truyện sáo mòn và vay mượn chất liệu từ các phim cùng thể loại.