x

Đăng nhập

Comming soon...

Khang Hoa

Khang Hoa: Vì ảnh hưởng quá lớn từ những vai diễn xấu mà sau này, Khang Hoa thay đổi hình tượng bằng vai chính diện thì vẫn chẳng thể thay đổi được cái nhìn của khán giả.