x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Noh Jin

Kim Noh Jin: Điều hay ho dễ thấy nhất ở Lỗi Logic chính là việc áp dụng được tính chất nghề nghiệp vào chính cuộc sống yêu đương của nhân vật chính.